Børsklar Mohn-satsing fikk varsel om patentbrudd

M Vest Water, som er på vei mot notering på Euronext Growth, slår fast at de aktuelle patentene uansett ikke angår selskapets nåværende aktiviteter.

I SPISSEN: Trond Mohn, når M Vest Water nå går på børs. Foto: Eivind Yggeseth
Miljø

Vannrenseselskapet M Vest Water, som er på vei mot notering på Euronext Growth med Trond Mohn i spissen, har mottatt et varsel om mulig brudd på patentrettigheter.

Varselet er kommet fra Sorbwater Technology, og gjelder patenter knyttet til en oppfinnelse for fjerning av oljeforurensning.

M Vest Water oppgir i en børsmelding at Sorbwater ikke har dokumentert det mulige bruddet ennå. Videre peker miljøteknologiselskapet på at de aktuelle patentene uansett ikke inngår i selskapets nåværende eller planlagte aktiviteter.

Utfallet av en patenttvist vil altså ikke ha noen innvirkning på selskapets aktiviteter, konstateres det.

M Vest Water har en løsning som ved hjelp av kjemikalier og utstyr fjerner forurensning fra vann, inkludert giftige substanser. Prosessen skal ifølge selskapet være miljøvennlig og kan brukes på en stor mengde spillvann i ulike industrier.

Selskapet ble etablert i 2014, og sikter nå mot notering på Euronext Growth i slutten av inneværende måned.