+ mer

Alt om billån!

* Billån "på huset" ikke nødvendigvis billigst * Nedbetaling og godt kjøp viktigst * Effektiv rente kan lyve * Bil - dyrere enn å bo?

Publisert 8. juni 1998 kl. 16.51
Oppdatert 25. feb. 2014 klokken 17.01
Lesetid: 13 minutter
Artikkellengde er 3055 ord
"Den dagen Ola Nordmann tråkker foten gjennom dørken, skroter han rustholken og kjøper ny bil - koste hva det koste vil." Stemmer dette, kan rusten i så fall ha tæret gjennom dørken hos svært mange, for nå når bilsalget nye høyder. Koster gjør det riktignok. Bilhold kan for enkelte kanskje overstige bokostnadene (se artikkel neste side). Fornyelse av bilparken er likevel nødvendig. Gjennomsnittsbilen er fortsatt cirka ti år gammel. Privatkunder utgjør en økende del av bilkundene. Men selv om folk har fått bedre råd, er lånefinansiering fortsatt nødvendig for langt de fleste - enten de kjøper splitter ny eller bare nyere bil. Hvor det er billigst å låne, avhenger av den enkeltes situasjon og lånebehov. Her tar vi for oss hva som må vurderes for å kunne plukke den gunstigste låneordningen.
Innhold
For du får som regel låne, dersom du setter tæring etter næring. Du kan låne mot pant i bilen både i bank og gjennom bilforhandleren. Enkelte bilmerker har eget finansieringsselskap, men i de fleste tilfellene formidles bare lån fra bankene. Og når vi sier bank, betyr det som regel et bank-eid finansieringsselskap, som Kreditkassens K-Finans. Det er der de samler alle billån og leasingkontrakter. Leasing? Bare firmakunder får lease biler. Årsaken er at leasingsystemet gir en avgiftsfordel for privatkunder. Og det skal de ikke få! Privatpersoner med svært gode kontakter kan enkelte steder kanskje likevel oppnå en leasingavtale, men regelverket endres sannsynligvis slik at det meste av avgiftsbesparelsen forsvinner. Låne "på huset"? Du får billån med like lav rente som boliglån, og sparer ikke nødvendigvis noe særligdersom du må ut med gebyrer ved utvidelse av boliglånet (se egen sak).
Hvor mye vil du ha?
Lånebehovet bestemmer til en viss grad hvor du må dra. Trenger du å låne mer enn 65 prosent av kjøpesummen, må du direkte til bank/finansieringsselskap. Da nytter det ikke å ordne finansiering gjennom bilforhandleren. Der er maksimal gjeldsandel 65 prosent av kjøpesummen, fordi forholdet da er underlagt regelverket for forbrukskredittfinansiering. Du får ikke automatisk låne hele kjøpesummen hos finansieringsselskapene heller. Da ser de nøye på deg først. - Lånebehandlerne skjerper kredittvurderingen jo nærmere 100 prosent belåning du kommer, sier Kjetil Manheim, fagsjef i informasjon i Gjensidige-gruppen. Kredittvurdering går blant annet på inntekts- og ansettelsesforhold, gjeldsbelastning og eventuell inkassohistorie. Er du 20 år og er "nesten fast ansatt" som kelner på et nystartet serveringssted, får du helt sikkert ikke låne 300.000 kroner til å kjøpe en BMW. Obs! "Tør banken, tør jeg", er ingen smart regel. Nå er det like før de kaster penger etter deg igjen.
Variasjon
Hva koster det så å låne penger til bilkjøp "over disk" i bankene? Her er standard rentesatser for noen av de store finansieringsselskapene: Lån/kjøpesum inntil 65 % over 65 % ---------------------------------------------- DnB Finans: 5,75 % 6,25 % K-Finans 5,90 % 6,40 % NOR-Finans 6,25 % 7,25 % Gjensidige B. 6,75 % 7,25 % Etablerings- og tinglysningsgebyrene ligger i området 1.500-2.200 kroner. Termingebyrene varierer både med betalingsform og långiver, men ligger gjerne rundt 50 kroner. For lån i gjennomsnittsstørrelsen, oppunder 150.000 kroner, blir ulikhetene i gebyr relativt ubetydelige. Da blir en sammenligning ut fra disse nominelle rentesatsene omtrent like god som med effektive renter på et fiktivt lånebeløp. Du må likevel be om effektiv rente på ditt aktuelle lånebehov når du henter inn "anbud" på billån. Vær også på utkikk etter spesielle tilbud som du kan dra nytte av. Gjensidige Bank behandler for eksempel NAF-medlemmer godt, med litt lavere rente og andre fordeler. Husk å prute - også hos banken. De fleste har et tilbud som de kan trekke frem fra skuffen dersom de "må".
Butikklån
De samme finansieringsselskapene står imidlertid bak lånene som tilbys hos bilforhandlere. Da er rentene bemerkelsesverdig nok lavere. I det dette skrives, tilbyr nær sagt annenhver bilforhandler i Oslo-området finansiering til (nominell) rente på 4,9 prosent. Og långiverne er ofte de samme som vi har vist ovenfor. Hvorfor det? - Det er riktig at enkelte bilforhandlere kan tilby lån til 4,9 prosent rente fra K-Finans, men da kun i forbindelse med spesielle kampanjer. Vår standardsats gjennom bilforhandlerne er 5,9 prosent, som vi også tilbyr bankens kunder direkte. Vi mener du skal kunne få et like godt lån direkte hos oss som gjennom en forhandler. Det ville være drøyt å tilby gode kunder i banken dårligere vilkår enn andre, sier Bjørn Johannessen, assisterende markedsdirektør i K-Finans. Gjensidige Bank er dyrest i listen ovenfor, med 6,75 prosent som laveste rente. Likevel tilbyr banken lån gjennom forhandlere til 4,9 prosent rente. Og enda lavere også, i enkelte tilfeller? - Noen forhandlere sier "vi dekker etableringsgebyret", slik at den effektive renten blir lavere. Andre sier at de kan subidiere rentene direkte, men resultatet blir noenlunde det samme, sier Kjetil Manheim. La deg ikke lure av lave nominelle renter. Høye gebyrer kan gjøre lånet dyrt likevel - særlig for små lånebeløp.
Lommerusk å spare
Så hvor mye sparer du på å knipe inn et prosentpoeng på lånerentene? Én prosent av 200.000 kroner er 2.000 kroner, tenker du kanskje. Så da sparer du det, årlig. Men det blir feil. Lånet er så stort idet du triller bilen ut av butikken. Men det minker fort. Om fire år er det bare 50.000 igjen. Én prosent da er bare 500 kroner. Renteforskjellen på ett prosentpoeng må derfor utjevnes over hele låneperioden. Utslaget på terminbeløpet blir da minimalt. Når rentene er så lave som nå, utgjør avdragene det aller meste av terminbeløpene. Eksempel: Vi innhentet finansieringstilbud på en mellomklassebil. Maksimalt lån (65 %): 161.000 kroner. Nedbetalingstid: fem år. Rente 4,9 %: 3.100 kroner i månedlig terminbeløp. Så prutet vi ned renten ett prosentpoeng. Besparelsen blir ikke allverden: Rente 3,9 %: 3.040 kroner i månedlig terminbeløp. Du sparer altså 60 kroner i måneden, eller totalt 3.600 kroner over hele femårsperioden (udiskontert). Det er jo litt penger. Men ikke mye, omtrent det samme som et par vinterdekk koster deg. Sørg heller for å få vinterdekkene på kjøpet, med en allerede god pris. Deretter kniper du inn enda litt til ved å få gunstig finansiering. Og her er vi ved poenget: Et "godt kjøp" er det viktigste. Så kan du prøve å oppnå et matchende finansieringstilbud. Et eventuelt forhåndstilsagn om finansiering, lånebevis, behøver du ikke bruke til annet enn å gjøre et best mulig kjøp. Du skal altså ikke la deg lokke av finansieringstilbudene, men bruke dem smart - etter at du har oppnådd en svært god pris på en bil. Det er slik du får billigst mulig bil. PRUTE, OGSÅ I BANKEN: Pruting er nøkkelen til en god pris, også i banken. De fleste har tilbud som de kan trekke frem fra skuffen dersom de "må". LAV RENTE, MEN: Sjekk gebyrene. Lave nominelle renter følges ofte av høyere gebyrer. Den effektive renten kan da bli like høy - eller høyere. RAMME: Lån til bruktbil Låne til bruktbil? Ja, det omsettes nesten tre ganger så mange brukte som bye biler i år. Dette markedet er minst like interessant som nybilmarkedet for finansinstitusjonene. Og de fleste steder er du som bruktbilkunde like velkommen som nybilkjøperne. Kredittvurderingen er imidlertid strengere - både av deg og av bilen. Det må være verdi bak pantet. Jo eldre og billigere bilen er, jo vanskeligere å låne. Dessuten må nedbetalingen gå raskere. Sparebanken NORs NOR Finans krever for eksempel at summen av lånets løpetid og bilens alder ikke må overstige 11 år. Lengste nedbetalingstid er fem år. Nyere bruktbil er i dag mye mer aktuelt enn for få år siden. Da var de mangelvare, og dermed altfor dyre. Nå er situasjonen motsatt. Mengder av to år gamle leasingbiler skal ut på markedet. Husk: Garanti er viktig! B-SAK: Bil "på huset" Ikke alltid billigere Boliglån er billigere enn billån, tror de fleste. Men det er ofte feil. Årsak: Man sammenligner epler og pærer. Eller maratonløpere og sprintere. Mange har finansiert bilen ved å låne mer penger mot pant i boligen. Greit nok, men løsningen er ikke nødvendigvis alltid lønnsom, nødvendig eller mulig. En kampanjerente til under fem prosent for et billån er omtrent like billig som et huslån. Dessuten: Langt fra alle har anledning til å låne mer på huset, særlig ikke de sist ankomne i boligmarkedet: de nyetablerte. De som kom nest sist bør også nøle, selv om de skulle ha fått en liten verdistigning som tillater ytterligere opplåning allerede. Erfaringen viser at mange har lett for å føle seg litt for rike på urealiserte gevinster i boligmarkedet. Husk: Det er bare "papirpenger". Verdiutviklingen kan snu (vi tror det ikke, men...). Samlivsbrudd og annen elendighet kan fremtvinge salg på ubeleilig tidspunkt. Ikke alltid billigere Billånsrentene er altså nesten like lave som boliglånsrentene, kanskje lavere også, om du er heldig. Utvider du boliglånet, må du også ut med gebyrer. Både til banken og til ytterligere tinglysning, hvis det er nødvendig. På grunn av at de fordeles ut over resten av boliglånets løpetid, gjør de ikke store utslaget på den effektive renten. Eksempel 1: Nedbetalingstid: 15 år Lånebeløp: 100.000 kroner Gebyrer på 2.000 kroner ved etablering gir et utslag i effektiv rente på 0,35 %, for eksempel fra 6,0 til 6,35 %. Fordeler du de samme gebyrene ut over en kortere lånetid, for eksempel et typisk billån på fem år, ser det mye "dyrere" ut, målt etter effektiv rente. Eksempel 2: Nedbetalingstid: 5 år Lånebeløp: 100.000 kroner Gebyrer på 2.000 kroner ved etablering gir et påslag 1,15 % på effektiv rente, for eksempel fra 6,0 til 7,15 %. Vi har her en illustrasjon på at begrepet effektiv rente kan lyve. To tusenlapper er like dyrt uansett, enten du fordeler det slik eller slik. Ulik løpetid gir her et misvisende utslag (kanskje bilens levetid hadde vært en like relevant "fordelingstid"). Effektiv rente som "prisbarometer" duger bare ved sammenligning av lån med samme nedbetalingstid. Lån kort! En kan heller si "tvert imot" om effektiv rente som beslutningsgrunnlag i et eksempel som ovenfor: Skal du slite med billånet i 15 år, betaler du mye mer i renter gjennom årene enn du gjør ved et kortere lån. - Våre folk i Ford Credit har laget noen regneeksempler på dette, sier informasjonssjef Jan Johansson i Ford Norge. De sammenlignet blant annet et lån over fem år til effektiv rente 7,61 prosent med et like stort lån over ti år, med pant i bolig, til effektiv rente på 5,45 prosent. Gebyrene var de samme. - Effektiv rente er klart lavest på det siste lånet. Det er likevel det dyreste lånet, målt i kroner og øre. Samlede renter og omkostninger i perioden summerer seg der til 37.520 kroner, mot 25.500 kroner i det kortere lånet. Det er viktig at bilkundene er klar over dette når de skal velge finansiering, sier Johansson. Og han har rett, slik disse eksemplene er satt opp. La derfor ikke tidels prosenter i forskjell i effektiv rente avgjøre, men din (ned)betalingsevne. Det koster alltid å låne, så du bør gjøre det over kortest mulig tid, ikke der etableringsgebyrene fordeles over flest mulig år. Skal du likevel refinansiere boligen samtidig med bilkjøpet, kan du spare på å legge inn bilen også. Da slipper du med ett sett gebyrer. Det gir en rell besparelse, kanskje verd opp mot 5.000 kroner. Så kan du forsere nedbetalingen på "bildelen" av boliglånet. Hurtig nedbetaling? Hva er riktigst: nedbetale billånet hurtig, eller "gjemme" billånet i huslånet? Svaret avhenger av din økonomi og livssituasjon. Det ideelle er å være gjeldfri. Helst burde man slippe å låne både til bil og annet. Men siden du leser en artikkel om billån, antar vi at du ikke er i den heldige stilling. Må du låne, bør du ha en nedbetalingsplan som minst matcher bilens verdifall. Klarer du det, gjør iallfall ikke bilen deg fattigere. For å klare det år for år, bør du betale ned ekstra de første årene med et annuitetslån. Over en lengre periode jevner det seg likevel ut. - Låner du rundt to tredjedeler av kjøpesummen, kan en nedbetalingstid på åtte-ni år matche bilens verdifall, perioden under ett, sier Kreditkassens Bjørn Johannessen. Er nedbetalingstakten raskere enn bilens verdifall, er lånet egentlig en form for tvungen sparing. Eksempel: Kjøpesum: 200.000 kroner Finansiering: 70.000 kroner i egenkapital (for eksempel fra innbyttebil), resten lån. Nedbetalingstid: fem år. Etter fem år har du en gjeldfri bil som er verd kanskje 100.000 kroner. Du har lagt deg opp 30.000 kroner på fem år. Utvidelse av boliglån gir færre gebyrer ved oppstart, særlig hvis ytterligere tinglysning ikke er nødvendig. Dette kan bli det billigste alternativet - gitt at du har disiplin til nedbetaling i takt med et "vanlig" billån. Fattigmanns trøst Har du ikke råd til hurtig nedbetaling? Uten å oppfordre til å drukne deg i gjeld, vil vi påpeke følgende: Ja, det kan tenkes situasjoner der du er (nesten) like avhengig av en bil som av et sted å bo, uten at du har særlig evne til å betale det som det koster. Da kan du vurdere å legge hoveddelen av bilkjøpet inn i et langsiktig lån. Nyetablerte småbarnsfamilier med 50-100.000 i året i barnehagekostnader stiller i denne klassen. De bør se på bilkjøpet som en nødvendig investering til livsopprettholdelse, på linje med bolig. Tenk slik: Bil skal en alltid ha. Nedbetalingen får komme senere, før den siste bilen skrotes. En slik forklaring kan gjøre det lettere å leve med et lånefinansiert "bilforbruk", selv om den tilslører de økonomiske fakta. Men viktigst: Har du dårlig råd, bør du ikke velge bil fra øverste hylle. RAMME: Fikk tidenes billån - sa nei takk! En av våre ansatte kjøpte nylig ny bil. Han hadde et finansieringsbehov på 120.000 kroner, og innhentet da tilbud fra ulike finansieringsselskaper på et lån med fem års nedbetalingstid. DnB Finans ga det aller beste tilbudet: Tilbakebetaling over 60 månedlige terminer à 1.771 kroner. Tilbudet ga et dramatisk mye lavere månedsbeløp enn hos de andre finansieringsselskapene. Vår mann fant derfor frem kalkulatoren. Resultat: 60 ganger 1.771 blir 106.260 kroner. Samlet innbetaling av renter og avdrag var altså 14.000 kroner lavere enn lånebeløpet! Tilbudet ble fremlagt som svar på lånesøknad, med "innvilget til følgende betingelser" som innledning og ingen reservasjoner i teksten. - Jepp, jeg tar det, tenkte vår mann først. Men så fant han likevel ut at banken skulle få slippe, ettersom en åpenbar regne- eller tastefeil må ha vært årsaken til "generøsiteten". Kunne han likevel ha insistert på å få lånet til "minusrente"? - Avtaleloven inneholder reservasjoner om "urimelige avtaler" som nok ville gitt oss ryggdekning for ikke å stå ved dette tilbudet, sier markedssjef Gunnar Rundhovde i DnB Finans. - Men ofte er det jo slik at vi likevel tar ansvar for tilbudene som er gitt. Vi legger heller vekt på at selgerne våre skal være svært nøyaktige ved utsendelse, og i tillegg merke tilbudene med "ikke bindende" for å unngå rene tabber som dette. RAMME: Men hva koster bilen deg egentlig? Du finansierer din nye bil med et lån, samt det du får ved å selge det gamle vraket. Lånet koster deg 3.000 kroner i måneden i renter og avdrag. Men det er ikke det som er kostnaden ved å eie bilen. Dette er bare finansieringskostnadene, eller en del av dem. Kostnadene ved å eie bilen utgjøres av verdifall og renter. I tillegg koster det ikke så rent lite å bruke bilen, altså driftskostnader. Bruktprisen * Verdifallet er som regel den største kostnaden (iallfall så lenge rentene er lave). Du kjøper bilen for 200.000 kroner. Verdien faller straks du tar den i bruk, fordi den rett og slett ikke er ny lenger. Det sies gjerne at du "mister" titusener straks du tar av plastikken på seter og dører. Etter et år får du kanskje bare 160.000 kroner for doningen. Verdifallet fortsetter til det en vakker dag bare er bilopphuggeren som er villig til å gi penger for bilen. Det er vanskelig å finne noe eksakt beløp for verdifallet på en bil. Listepriser hos en bruktbilforhandler gir imidlertid en indikasjon, avisannonser likeså. Så får du heller justere prisen litt opp hvis du kjører mindre og vedlikeholder bilen bedre enn "normalen". Fasiten får du i ettertid, den dagen du har solgt bilen og vet hvor mye du har tapt. - Det hjelper lite å gjøre et godt kjøp dersom du gjør et virkelig dårlig salg, sier Bjørn Johannessen i K-Finans. Merk deg at vi ikke tar med avdragene blant kostnadene. De erstattes av verdifallet, som er den egentlige kostnaden på dette området. Tar du med både avskrivninger og avdrag, regner du dobbelt "verdifall". Finansiering * Rentene er lettere å måle. Du får en årlig oversikt fra banken. Du kan trekke dem fra inntekten i selvangivelsen. Det er derfor riktig å trekke fra 28 prosent (skattesatsen) av rentene. Da får du den egentlige rentekostnaden. Du må også ta med det du ville fått i renteinntekter fra egenkapitalen som du brukte ved bilkjøpet. Der må du trekke fra 28 prosent skatt. Husk også å ta med gebyrer knyttet til lånet. Bruk * Driftskostnader varierer til dels med hvor mye du kjører. Bensinen er det mest åpenbare, og som oftest også den største enkeltposten. Men noe av driftskostnadene er også fast. Som årsavgiften. Forsikringspremien er noenlunde fast, med mindre kjøringen varierer så mye at du må sette forsikringen opp eller ned i ny "klasse". Verkstedregninger hører også med blant driftskostnadene, sammen med dekk, vask og andre "trivialiteter". Verkstedregningene er som regel lavere for nye enn for eldre biler. Men ikke alltid. Lakkskader, småbulker og annet småplukk lar du være på en gammel bil, men ikke på en ny. Blåser du i slikt, får du det bare igjen på sterkere verdifall. Nyttig regnestykke Opplysningsrådet for veitrafikken lager overslag over hva bilhold koster, se egen ramme. Du kan ta utgangspunkt i dette regnestykket når du skal regne ut om det lønner seg å bytte bil. Overvurder ikke småposter som lavere bensinforbruk. En ny bil som sparer deg for hele 0,2 liter per mil, kutter driftskostnadene med bare 2.400 kroner årlig ved en kjørelengde på 15.000 km. Det er og blir verdifallet som er den viktigste faktoren. Men før eller siden kan verkstedregningene bli så store at de overstiger verdifall og lånerenter på en ny bil. Men da må du som regel vente virkelig lenge. Det er ulempene ved en gammel bil og fordelene ved en ny som får folk til å skifte. Og den ufornuftige, gode følelsen av å kjøre en ny doning.Slik regner du ut bilkostnadene: Verdifall Renter - skattefradrag (28 %) Driftskostnader - bensin - forsikring/årsavg. - verksted/vedlikehold