- Bedre veier lønner seg

- Norske veier er litt for dårlig alle steder, mener forsker, og ber myndighetene investere milliarder.

Motor

En undersøkelse Sintef Vei- og transportplanlegging har gjort for Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at samfunnet bare taper penger på ikke å ruste opp veinettet. En undersøkelse Sintef Vei- og transportplanlegging har gjort for Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at samfunnet bare taper penger på ikke å ruste opp veinettet. - Tallene gir en klar konklusjon: Myndighetene bruker mindre penger på vei enn det som optimalt for samfunnet. Satsingen i dag gjør at det blir litt for dårlig alle steder, sier seniorforsker Dag Eiliv Bertelsen i Sintef ifølge NHO Trøndelag.- Det gir større kostnader for trafikantene enn det myndighetene sparer. Totalt sett er det derfor ulønnsomt å unnlate å bygge ut veinettet, fortsetter han.Køer, ulykker, slitasje på bilparken og økt forurensing er eksempler på kostnader for trafikantene.- Særlig de trafikkerte veiene vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å oppgradere. I Trøndelag gjelder det særlig E6 sør for Trondheim, sier forskeren videre.Ifølge Nasjonal Transportplan vil det koste 120 milliarder over 30 år - eller fire milliarder per år - å ruste opp veinettet til tilfredstillende standard, heter det videre.

Nyheter
Næringsliv