Billig bilforsikring

Feilaktige og antatte risikofaktorer kan gjøre bilforsikringen til en ubehagelig opplevelse. Her er løsningen som kan rette på det.

Motor

Det er IBM som står bak teknologien som skal gi en mer rettferdig prising av bilforsikringen. I stedet for å tilby kundene, fortrinnsvis de ulykkesutsatte ungdommene, en premie basert på feilaktige, antatte risikofaktorer, skal det nå være mulig å betale ut i fra eget reisemønster. "Pay as you Drive" er navnet på teknologien."Pay As You Drive"-forsikringen er ideell for unge sjåfører som er samvittighetsfulle og forsiktige i trafikken. Utstyret er GPS-basert, og består av en computer av typen Black Box. Denne blir installert i premietakernes biler, og registrerer kjøredistanse, når på døgnet de kjører og hvor turen går. Dataene sendes til Norwich Union for analyse ved hjelp av samme teknologi som finnes i dagens mobiltelefoner. På denne måten kan de unge forsikringstakerne være med på å bestemme sin egen forsikringspremie. Teknologien åpner også for sporing av stjålne biler, og vil i fremtiden kunne rapportere ulykker direkte og umiddelbart til forsikringsselskapet. Det er i fremtiden også planlagt sikkerhetsutstyr som nødalarmer og muligheten til å installere GPS-kart for ruteplanlegging. "Pay As You Drive"-forsikringen er ideell for unge sjåfører som er samvittighetsfulle og forsiktige i trafikken. Utstyret er GPS-basert, og består av en computer av typen Black Box. Denne blir installert i premietakernes biler, og registrerer kjøredistanse, når på døgnet de kjører og hvor turen går. Dataene sendes til Norwich Union for analyse ved hjelp av samme teknologi som finnes i dagens mobiltelefoner. På denne måten kan de unge forsikringstakerne være med på å bestemme sin egen forsikringspremie. Teknologien åpner også for sporing av stjålne biler, og vil i fremtiden kunne rapportere ulykker direkte og umiddelbart til forsikringsselskapet. Det er i fremtiden også planlagt sikkerhetsutstyr som nødalarmer og muligheten til å installere GPS-kart for ruteplanlegging. Forsikringsselskapet Norwich Union i England har i løpet av de to siste årene utført et pilotprosjekt med ungdom som målgruppe. Selskapet har samarbeidet med mobilselskapet Orange, og som nevnt basert seg på IBMs teknologi. I første omgang lanserer Norwich Union 'Pay As You Drive'™ for unge sjåfører mellom 18 og 21 årMer informasjon om systemet finner du her.

Nyheter
Personlig økonomi