Det er IBM som står bak teknologien som skal gi en mer rettferdig prising av bilforsikringen. I stedet for å tilby kundene, fortrinnsvis de ulykkesutsatte ungdommene, en premie basert på feilaktige, antatte risikofaktorer, skal det nå være mulig å betale ut i fra eget reisemønster. "Pay as you Drive" er navnet på teknologien."Pay As You Drive"-forsikringen er ideell for unge sjåfører som er samvittighetsfulle og forsiktige i trafikken. Utstyret er GPS-basert, og består av en computer av typen Black Box. Denne blir installert i premietakernes biler, og registrerer kjøredistanse, når på døgnet de kjører og hvor turen går. Dataene sendes til Norwich Union for analyse ved hjelp av samme teknologi som finnes i dagens mobiltelefoner. På denne måten kan de unge forsikringstakerne være med på å bestemme sin egen forsikringspremie. Teknologien åpner også for sporing av stjålne biler, og vil i fremtiden kunne rapportere ulykker direkte og umiddelbart til forsikringsselskapet. Det er i fremtiden også planlagt sikkerhetsutstyr som nødalarmer og muligheten til å installere GPS-kart for ruteplanlegging. "Pay As You Drive"-forsikringen er ideell for unge sjåfører som er samvittighetsfulle og forsiktige i trafikken. Utstyret er GPS-basert, og består av en computer av typen Black Box. Denne blir installert i premietakernes biler, og registrerer kjøredistanse, når på døgnet de kjører og hvor turen går. Dataene sendes til Norwich Union for analyse ved hjelp av samme teknologi som finnes i dagens mobiltelefoner. På denne måten kan de unge forsikringstakerne være med på å bestemme sin egen forsikringspremie. Teknologien åpner også for sporing av stjålne biler, og vil i fremtiden kunne rapportere ulykker direkte og umiddelbart til forsikringsselskapet. Det er i fremtiden også planlagt sikkerhetsutstyr som nødalarmer og muligheten til å installere GPS-kart for ruteplanlegging. Forsikringsselskapet Norwich Union i England har i løpet av de to siste årene utført et pilotprosjekt med ungdom som målgruppe. Selskapet har samarbeidet med mobilselskapet Orange, og som nevnt basert seg på IBMs teknologi. I første omgang lanserer Norwich Union 'Pay As You Drive'™ for unge sjåfører mellom 18 og 21 årMer informasjon om systemet finner du .