+ mer

Håver inn 50 mrd.

Norske bilister har blitt en "melkeku" uten sidestykke for norske politikere.

Staten kan se tilbake på rekordinntekter fra norske bilister i fjor, melder Bilnorge.no. Nær 50 milliarder kroner rullet inn i statskassen fra landets 2,4 millioner bileiere - for kjøp og bruk av bilen.Hver eneste bileier betalte om lag 20.800 kroner i avgifter for å kjøpe og benytte sin egen bil i fjor. Daglig betaler bileieren rundt 57 kroner i avgifter til staten. Det betyr at bilen aldri før har vært en større "melkeku" for staten enn den er akkurat nå.Registreringsavgiften alene utgjorde 16 milliarder kroner pluss moms. Bompenger utgjorde 3,5 milliarder pluss moms, og det er denne avgiftsgruppen som økte mest av alle bilavgiftene. Det store salget av nye biler ga staten 3 milliarder ekstra i registreringsavgift i forhold til budsjettet.
Motor