Raufoss hjelper Think

Raufoss skal utvikle hydrogenlagring for Think-bilene.

Motor

Ifølge en børsmelding fra Hexagon Composites skal Raufoss utvikle hydrogenlagring for Think. Raufoss skal være utviklingspartner for hydrogentankene i dette prosjektet som nå har fått tildelt nasjonale utviklingsmidler. Ifølge en børsmelding fra Hexagon Composites skal Raufoss utvikle hydrogenlagring for Think. Raufoss skal være utviklingspartner for hydrogentankene i dette prosjektet som nå har fått tildelt nasjonale utviklingsmidler. Tankene fra Raufoss som kan operere opp til 700 bar trykk skal gi kjøretøyet en samlet rekkevidde på 300 kilometer. Raufoss vil gjennom prosjektet tildeles utviklingsmidler på 2,5 millioner kroner og salg av utstyr for seks millioner kroner.Målet med prosjektet som har et samlet budsjett på 64 millioner kroner over tre år er å lage en serie med hydrogen/elektriske kjøretøy for demonstrasjonsformål. Kjøretøyene skal leies ut til andre prosjekter som skal demonsterere null- utslippsteknologi i kjøretøy som øker rekkevidden ved hjelp av hydrogenteknologi.

Nyheter
Børs