300 nye fotobokser

I løpet av de neste tre årene ønsker Vegdirektoratet ønsker å utplassere 300 nye fotobokser i Norge.

I dag er rundt 330 fotobokser i drift. Det ønsker Vegdirektoratet å gjøre noe med for å få bøteinntektene til å øke med 50 millioner kroner bare i 2006. I dag er rundt 330 fotobokser i drift. Det ønsker Vegdirektoratet å gjøre noe med for å få bøteinntektene til å øke med 50 millioner kroner bare i 2006. Ifølge Aftenposten vil Vegdirektoratet utplasseres bokser der det er dokumentert gjentatte ulykker med dødsfall og et høyt fartsnivå. Unntaket er tunneler og lange bruer.