Antall trafikkdrepte kan halveres

Transportøkonomisk Institutt legger frem optimistiske tall for hvordan antall trafikkdrepte kan reduseres.

Det er Transportøkonomisk Institutt (TØI) som står bak tallene som ifølge Forbruker.no viser at det er fullt mulig å halvere antall trafikkdrepte.Det betyr i så fall en halvering fra 280 drepte i 2004 til 140 drepte i 2020. I sine beregninger har TØI blant annet lagt til grunn en reduksjon av fartsgrensen fra 80 til 70 km/t og fra 90 til 80 km/t på respektive veier, ifølge avisen. Et annet virkemiddel er teknologi som skal overvåke at fartsgrensen ikke brytes, og om nødvendig hindre sjåføren i å bryte fartsgrensen. Det er også ventet at teknologien vil ta seg av regulering av lysstyrken etter forholdene, varsle dersom bilbelte ikke benyttes samt gi bedre beskyttelse mot nakkeskader.