Bygger ny E16

Veidekke skal bygge ny E16-strekning i Bærum for over 450 millioner kroner.

Veidekke Entreprenør AS har inngått kontrakt med Statens vegvesen på bygging av ny E16 mellom Wøyen og Bjørum i Bærum kommune, heter det i en børsmelding. Kontraktens verdi er 450,7 millioner kroner, eksklusive moms. Veidekke Entreprenør AS har inngått kontrakt med Statens vegvesen på bygging av ny E16 mellom Wøyen og Bjørum i Bærum kommune, heter det i en børsmelding. Kontraktens verdi er 450,7 millioner kroner, eksklusive moms. Kontrakten omfatter bygging av ny fire-felts vei over en strekning på ca. 3,9 kilometer og to to-løps tunneler, Brenne- og Berghofftunnelen på hhv. 1.100 og 1.400 meter. I tillegg skal det bygges i alt 1.420 meter av- og påkjøringsramper og 2.440 meter lokalveier.Arbeidene igangsettes rett over nyttår og skal være ferdig til 31. desember 2007, heter det videre.