Færre drept i trafikken

Politiet har registrert en nedgang i antall skadde og drepte på norske veier, viser ferske tall.

I oktober registrerte politiet 669 ulykker med personskade på norske veier. 15 personer omkom og 937 ble skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt ifølge Statistisk sentralbyrå.Tilsvarende foreløpige tall for oktober i fjor var 22 omkomne og 1 048 skadde, mens gjennomsnittet for tiårsperioden 1996-2005 er 24 omkomne og 972 skadde i oktobertrafikken. Av de 15 omkomne i forrige måned var sju bilførere, to bilpassasjerer, fire motorsyklister og to fotgjengere.Fra januar til oktober i år har 172 personer mistet livet på norske veier mot 218 personer i samme periode i fjor.