+ mer

Knekk for nybilsalget

November ble slett ingen jubelmåned for nybilsalget.

Den nyeste statistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at salget av nye personbiler falt 12,2 prosent i november sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.Det ble solgt 9.180 nye biler i perioden, mot 10.455 enheter i fjor. Sett i forhold til gjennomsnittet for november måned de 10 foregående årene, er tallet for november 2005 8,3 prosent høyere.For varebiler steg salget med 23,6 prosent til 3.207 enheter, mens lastebiler hadde en økning på 19,7 prosent til 596 enheter. Antall busser steg 51,9 prosent til 117 enheter.
Motor