+ mer

Bilforsikringen kan bli dyrere

Fersk statistikk fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) er trolig dårlig nytt for landets forsikringskunder.

Forsikringsselskapenes utbetalinger etter skader har økt kraftig i forhold til antall innmeldte skader, melder Aftenposten. Det får forsikringsselskapene til å vurdere forsikringspremiene.- Vi ser en annen sammensetning av bilparken som en følge av at folk har bedre råd. Tendensen de siste årene viser nyere biler på veien med dyrere utstyr, som dermed er dyrere å reparere. Hvorvidt vi må justere forsikringspremiene må vi til enhver tid se på i sammenheng med skaderesultater, sier Jan Midtgaard, avdelingsdirektør i Gjensidige, ifølge avisen.Tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser en økning på 15 prosent i ventede skadeutbetalinger fra norske forsikringsselskaper i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig ble det i samme periode registrert en økning på kun 2,2 prosent i antall meldte skader, ifølge avisen.
Motor