Bluewater har i dag inngått en avtale med Autotal om salg av bilforsikringer gjennom deres distribusjonsapparat. Autotal er et selskap som eies av bilforhandlere med 300 utsalgssteder over hele landet. Gjennom dette forhandlerapparatet omsettes det årlig mer enn 100.000 nye og brukte biler. Dette tilsvarer en markedsandel på rundt 40 prosent. Bluewater har i dag inngått en avtale med Autotal om salg av bilforsikringer gjennom deres distribusjonsapparat. Autotal er et selskap som eies av bilforhandlere med 300 utsalgssteder over hele landet. Gjennom dette forhandlerapparatet omsettes det årlig mer enn 100.000 nye og brukte biler. Dette tilsvarer en markedsandel på rundt 40 prosent. Ved avtalen med Autotal får Bluewater adgang til et distribusjonsapparat for salg av bilforsikring som setter selskapet i posisjon for å bygge opp en interessant portefølje innenfor et markedssegment som de senere år har vist god lønnsomhet. Avtalen åpner også for salg av andre forsikringsprodukter.Denne avtale avløser den intensjonsavtale med Innovative Car Insurance (ICI) som ble meldt Oslo Børs 16. august 2006. Avtalen trer i kraft fra årsskiftet.