Høyre reagerer kraftig på at samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) vil gjøre det dyrere å kjøre bil i rushtiden i de store byene. Høyre reagerer kraftig på at samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) vil gjøre det dyrere å kjøre bil i rushtiden i de store byene. - Rushtidsavgift er en hån mot alle som trenger bilen for å få hverdagen til å henge sammen. Rushtidsavgift er en blind ekstraskatt og dessuten et spørsmål for lokaldemokratiet. Den rammer dem som har anstrengt økonomi fra før, hardest, spesielt barnefamiliene, sier Høyres Øyvind Halleraker i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.Det er i forbindelse med Transportplanen for 2010-2019 at samferdselsministeren kommer med forslaget om veiprising og rushtidsavgift.Frp i Oslo er som Høyre sjokkert over Navarsetes forslag.- Da vil et viktig element i Oslo pakke 3 være borte, og det fjerner enigheten rundt pakken. Jeg kan ikke tro statsråden vil gjøre noe så dumt. Det er rett og slett en kjempetabbe, sier samferdselsbyråd Peter N. Myhre i Oslo.