Statens forurensningstilsyn (SFT) mener at selskapet Autoretur ikke har etablert et retursystem for kasserte kjøretøy med god geografisk dekning, og krever at selskapet betaler en tvangsmulkt på 5 millioner kroner. Statens forurensningstilsyn (SFT) mener at selskapet Autoretur ikke har etablert et retursystem for kasserte kjøretøy med god geografisk dekning, og krever at selskapet betaler en tvangsmulkt på 5 millioner kroner. SFT varsler også en ny tvangsmulkt på 5 millioner kroner dersom de ikke har fått i gang et retursystem innen 26. februar. Autoretur fikk frist til 5. februar med å dokumentere god geografisk dekning. Styreleder Bjørn Borg i Autoretur sier til NTB at selskapet har brukt mye tid på å etablere et landsomfattende oppsamlingsnett, men noterer at SFT ikke er fornøyd med dokumentasjonen av kapasitet og logistikk.- Vi mener det er tilfredsstillende, men tar tvangsmulkten til etterretning, sier han.Han sier at Autoretur vil betale tvangsmulkten, men vil søke om å få den ettergitt når alt er på plass. Autoretur overtok ansvaret for bilvrakordningen etter SFT fra nyttår. Selskapet eies av Bilimportørenes Landsforening.- Så langt har ikke bilimportørenes returselskap Autoretur etablert et godt nok mottakssystem. Vi inndriver derfor tvangsmulkten på 5 millioner kroner og varsler en ny mulkt på samme beløp for å få bilbransjen til å oppfylle ansvaret de har etter regelverket, sier SFT-direktør Ellen Hambro.Borg sier at det er etablert 128 mottakssteder fordelt over hele landet, og at mottakskapasiteten aldri har vært bedre enn i dag. (©NTB)