Kommisjonen mener dieseldrivstoffet bør bli 19 prosent dyrere innen år 2012 for å minske utslipp og dermed skåne miljøet. I en kunngjøring tirsdag gikk EU-kommisjonen til kraftig angrep mot såkalt dieselturisme. Mange sjåfører kjører lange omveier og krysser landegrenser på leting etter billig diesel, noe som fører til unødvendige miljøskader. Kommisjonen mener dieseldrivstoffet bør bli 19 prosent dyrere innen år 2012 for å minske utslipp og dermed skåne miljøet. I en kunngjøring tirsdag gikk EU-kommisjonen til kraftig angrep mot såkalt dieselturisme. Mange sjåfører kjører lange omveier og krysser landegrenser på leting etter billig diesel, noe som fører til unødvendige miljøskader. Derfor bør dieselavgiften, ifølge Kommisjonen, innen 2012 heves til 359 euro per 1.000 liter, tilsvarende 2,90 kroner literen. Det er en økning på 19 prosent i forhold til dagens nivå. Innen 2014 vil Kommisjonen ha en ny økning, da med 6 prosent til 380 euro per 1.000 liter.Det vil si at dieselavgiften i EU øker til 3,08 kroner per liter. EU-kommisjonens forslag gjelder minsteavgifter, og flere EU-land har allerede i dag høyere avgifter på diesel - blant annet Tyskland, der avgiften ligger på 470 euro (vel 3.800 kroner) per 1.000 liter.Dette har ført til at mange tyske sjåfører velger å tanke i andre land, som Polen og Tsjekkia, der dieselen er vesentlig billigere. Kommisjonens nye utspill er ment som et forsøk på å få slutt på den unødvendige kjøringen dette medfører. (©NTB)