- 40 prosent av bilparken må legges om til drivstoff med lavutslipp av CO2. Offentlig transport må over på gassdrift, sa Bergesen under FHLs temadag fredag. - 40 prosent av bilparken må legges om til drivstoff med lavutslipp av CO2. Offentlig transport må over på gassdrift, sa Bergesen under FHLs temadag fredag. Bergesen lanserte en pakke av tiltak med spesiell fokus på de to områdene der Norge kan oppnå resultater innenfor egne grenser: Transportsektoren og petroleumssektoren.Han sa at næringslivet er forpliktet til å ta klimautfordringene på alvor. Samtidig etterlyste han politisk initiativ og løsninger som er til å leve med for næringslivet.- Vi kan ikke bare tenke nasjonalt med ensidige forpliktelser for norsk næringsliv. Nasjonal symbolpolitikk må unngås. Målet er en global reduksjon, sa Bergesen. (©NTB)