+ mer

Nå kan du snart tanke biodiesel

Esso trykker nå på startknappen for distribusjonen av biodiesel fra anlegget på Slagen utenfor Tønsberg.

Esso-raffineriet på Slagen ved Tønsberg blir blant de første som forsyner det norske markedet med biodiesel. Distribusjonen av det nye drivstoffet starter i dag, opplyser selskapet.Autodiesel som leveres til Esso-kunder med tankbil fra Slagen vil nå være lavinnblandet med biodiesel, inntil 5 vol%, såkalt Autodiesel B5 (heretter kalt B5). I første omgang betyr dette at ca 70 Esso-stasjoner på Østlandet vil få levert B5. Også øvrige dieselkunder som får sine leveranser fra Slagen vil få levert B5. I løpet av sommeren vil Slagenraffineriet også være i stand til å forsyne B5 med båt til andre lagre.Slagenraffineriet forsyner omkring 40 prosent av markedet for autodiesel i Norge og har i tillegg en betydelig autodiesel eksport.
Motor