Regjeringen skal i mai legge fram en vurdering av tilsyn i veisektoren. Det er i denne forbindelse at Trygg Trafikk og ti medlemsorganisasjoner går sammen om kravet om et eget tilsyn. Regjeringen skal i mai legge fram en vurdering av tilsyn i veisektoren. Det er i denne forbindelse at Trygg Trafikk og ti medlemsorganisasjoner går sammen om kravet om et eget tilsyn. I dag er Statens vegvesen kontrollinstans, i tillegg til å være eier, byggherre og bestiller. Organisasjonene mener et tilsyn må være frittstående for å unngå rolleblandinger.Etter raset i Hanekleivtunnelen på E18 i Vestfold krevde Høyre, Venstre, KrF og Frp at det opprettes et uavhengig tilsyn. Partiene fikk den gang støtte fra en rekke aktører i vei- og trafikksektoren. (©NTB)