Ikke lett å få kjøre avgiftsfri firmabil lovlig i Norge

Tollvesenet vurderer også om biltypen og modellen, som er stilt til rådighet av arbeidsgiver, er nødvendig for utførelsen av arbeidsoppgavene.

I går skrev vi om hvilke retningslinjer som gjelder for å kjøre utenlandsregistrert firmabil avgiftsfritt i Norge. Men det er ikke plankekjøring å få den nødvendige kjøretillatelsen fra Tollvesenet på det stedet du bor.SaksbehandlingenDet er helt sentralt i saksbehandlingen å vurdere nødvendigheten. Er det lett for Tollvesenet å konkludere med at firmabilen bare brukes som et transportmiddel, og det ikke er godt dokumentert at den faktisk er nødvendig for å gjøre jobben, blir det lett å avslå søknaden, begrunnet med at nødvendighetskravet ikke er oppfyllt.I saksbehandlingen nøyer man seg imidlertid ikke bare med å avgjøre om det er nødvendig for arbeidstakeren å ha firmabil, og at kriteriene til antallet dager og kilometer er oppfylt. Tollvesenet vurderer også om den bilen (type og modell) som er stilt til rådighet av arbeidsgiver, er nødvendig for utførelsen av arbeidsoppgavene.Med andre ord, søker en snekker om kjøretillatelse for en Porsche 911 vil det med stor sannsynlighet resultere i direkte avslag. Om det også vil bli gitt tilsvarende avslag for en selger med en tilsvarende bil, avhenger av hvor god arbeidstaker og arbeidsgiver er til å argumentere for- og dokumentere behovet og nødvendigheten av å ha nettopp den bilen.Porsche kan provosere? Selger man anleggsmaskiner trenger man strengt talt ikke ha med noe mer enn en PC, og da kan det kanskje gå bra, men man kan ikke utelukke at Tollvesenet vil gi avslag fordi man kunne klart seg med en Passat. Det holder derfor trolig ikke at arbeidsgiver mener det er riktig bil, hvis Tollvesenet mener noe annet. Og det er her argumenter og dokumentasjon er viktig.Det virker ikke logisk at Tollvesenet også skal mene noe om bil og type, som arbeidsgiver har valgt som firmabil for sin medarbeider, og man trenger ikke like det, men slik later det til at Tollvesenet har tolket sitt mandat.Det ser altså ut til at Tollvesenet også vil vurdere arbeidsoppgavenes innhold, og ha en mening om bilen og modellen er egnet og nødvendig for at arbeidstakeren skal kunne utføre jobben. Det holder derfor nødvendigvis ikke at arbeidsgiver har ustyrt arbeidstaker med det som anses som en riktig bil, hvis han har vanskeligheter med å argumentere for det og dokumentere det.Er dette bare misunnelse? Si din mening om det her.Vær godt forberedt Et tips kan være at siden det i stor grad er jurister som behandler slike søknader kan det være smart å rådføre seg med en advokat når søknaden skal utformes og sendes.Helt sentralt er det også å argumentere for, og dokumentere, at bilen ikke brukes som transportmiddel, men som et helt nødvendig redskap, passende og nødvendig, for denne typen arbeid.Det er også helt avgjørende å argumentere for, og om mulig dokumentere, at bilen kjøres mindre (mindre enn 182 dager i året) i Norge enn ute, og at antallet kilometer kjørt utenlands overstiger antallet kilometer kjørt i Norge.Her finner du brosjyren (med konkrete eksempler) som spesifiserer bedre hvilken bruk som er godtatt.Her finner du blanketter for å søke om kjøretillatelse for utenlandskregistrert firmabil.Mer info om bruk av utenlandsregistrerte firmabil i Norge her.Her finner du mer om forskrifter for beregning av engangsavgifter for motorvogn, fastsatt av Stortinget 28. november 2006.Mer info om utenlandsregistrerte firmabil i Norge på Google.