Slik kan du kjøre utenlandsregistrert firmabil avgiftsfritt og lovlig i Norge

Fra 1. oktober 2006 ble det mulig for nordmenn å kjøre utenlandsregistrert firmabil avgiftsfritt i Norge. Dette er vilkårene.

Fra 1. oktober i fjor ble det åpnet for at nordmenn som har arbeidsgiver i utlandet også kan bruke sin utenlandsregistrerte firmabil avgiftsfritt i Norge.Bestemmelsene innebærer at personer som er bosatt i Norge, og som disponerer firmabil stilt til rådighet av arbeids- eller oppdragsgiver i et annet EØS-land, på nærmere bestemte vilkår kan få tillatelse til avgiftsfri bruk av firmabilen i Norge.Tillatelse forutsetter at firmabilen er nødvendig for utførelsen av arbeidsoppgavene og kan gis til arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Men firmabilen kan ikke brukes vesentlig og varig i Norge. Det vil være et brudd på vilkårene.Det vil si at om bilen brukes mer i Norge enn i utlandet, målt i både dager (183 dager eller mer) og kilometer i løpet av en 12 måneders periode, anses bruken som vesentlig og varig, og da er forutsetningen brutt.De dagene bilen har krysset grensen til/fra Norge faller imidlertid bort og regnes ikke med i kvoten på 182 dager, med mindre dagen i utlandet er av privat karakter. Da anses dagen som brukt i Norge.Uansett, søknad med nødvendig dokumentasjon skal leveres tollregionen på søkerens hjemsted. Uten denne kjøretillatelsen går det galt om man som nordmann blir stoppet i en utenlandskregistrert firmabil i Norge.Et godt tips for de som har fått innvilget slik tillatelse er å føre kjørebok, med underbilag (eksempelvis kvitteringer for fylt drivstoff, bilvask og verkstedbesøk), for å kunne dokumentere at vilkårene er overholdt. Men lån ikke bort bilen til andre, for den som har fått kjøretillatelsen må være med i bilen, med mindre det er søkt spesielt om noe annet.Her finner du brosjyren (med konkrete eksempler) som spesifiserer bedre hvilken bruk som er godtatt.Her finner du blanketter for å søke om kjøretillatelse for utenlandskregistrert firmabil.Mer info om bruk av utenlandsregistrerte firmabil i Norge her.Her finner du mer om forskrifter for beregning av engangsavgifter for motorvogn, fastsatt av Stortinget 28. november 2006.Mer info om utenlandsregistrerte firmabil i Norge på Google.