+ mer

Polen får 1145 km motorvei, Norge får 66km

Norge slår følge med Polen på bunnen av motorveistatistikken, men likevel er det store forskjeller.

VG forteller idag om Polen som pr. 5. juli i år har sagt ja til 1145 km ny motorvei. Motorvei A1 som skal binde sammen Nrden og Sør-Europa er allerede under bygging, og skal ifølge avisen stå ferdig i 2010.Begge land befinner seg nemlig i bunnsjiktet av statistikken over motorveiens andel av veinettet, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Polen sammenlignes med Norge, da dette landet er omtrent like stort som vårt eget målt i flateinnhold. Landet har 1/3 av Norges BNP fordelt på 38,5 millioner innbyggere.Statistikken viser ifølge avisen også at Norge pr. 29. juni i år har sagt ja til 66 km med motorvei.

Motor