Ifølge The Sunday Times forbereder finansministeren Alistair Darling en engangsavgift på 2.000 pund, nesten 23.000 kroner, på de mest forurensende bilene. Ifølge The Sunday Times forbereder finansministeren Alistair Darling en engangsavgift på 2.000 pund, nesten 23.000 kroner, på de mest forurensende bilene. På den andre siden kan de som kjøper de minst forurensende bilene få en rabatt på den samme summen, skriver avisen, som siterer et dokument laget i forbindelse med neste års statsbudsjett.Av dokumentet går det fram at finansministeren også vil gå inn for en heving av veiavgiften. (©NTB)