Tallet på anmeldte innbrudd steg med 6,8 prosent i første halvår og erstatningene med 16 prosent i forhold til samme periode i 2006.Fra 2002 til 2006 sank tallet på bilinnbrudd fordi radio og stereoanleggene ble støpt inn i bilenes dashbord, sier informasjonssjef Stein Haakonsen i FNH. Det nye er at et stort antall bileiere skaffer seg navigasjonsutstyret GPS og monterer det selv i bilen.For tyver som går på jakt etter lett omsettelige verdigjenstander er GPS-utstyr det mest ettertraktede.Haakonsen håper det snart blir standard at også navigasjonsutstyret støpes fast i bilene slik at det ikke kan stjeles uten at det samtidig blir ødelagt.Haakonsen opplyser at forsikringsselskapene har sett videoopptak av organiserte bander fra Øst-Europa som demonterer airbagene i en bil på noen få minutter.- Det er uhyre profesjonelt gjort og airbagene blir formodentlig omsatt i hjemlandet via verksteder som ikke er så nøye på varenes opprinnelse, sier Haakonsen. (©NTB)