+ mer

Helt konge!

Har du lurt på hvordan de kongeliges fremkomstmidler så ut i "gamle dager"? Nå har du muligheten til å gå historien nærmere etter i sømmene.

Det norske kongehuset representerer nærmere 100 år med bilhistorie, og dette er noe publikum snart kan ta nærmere i ettersyn. I forbindelse med utstillingenpå Lillestrøm 7. - 11. november, får alle som ønsker det anledning til å kikke nærmere på et knippe av de eldste bilene som har tilhørt kongehuset.Ett av disse inslagene vil bli Kronprinsesse Märthas 1930-modell Volvo 653. På slutten av 1920-tallet anskaffet kronprins Olav en Lincoln, og i august 1930 fikk kronprinsesse Märtha en Volvo 653 fra "en krets damer i Göteborg". Volvo hadde nettopp etablert seg i Norge, og dette var en av de første bilene som ble levert hit til landet. Registreringsnummeret var C-1 da den ble overlevert kronprinsparet, som beholdt den til 1939. I dag eies den av Bilia Personbil AS i Oslo.Dronning Maud opprettholdt hele tiden kontakten med England, og om vintrene oppholdt hun seg mye på Sandringham Castle. I 1936 kjøpte hennes bror, som hadde blitt kong Georg V av England, inn i alt åtte Humbere til det engelske kongehuset, hvorav dronning Maud fikk én.Etter dronningens død i 1938 ble hennes eiendeler, inklusive bilen, flyttet til slottet i Oslo. H.M. Kong Haakon registrerte den på nummer A-4 den 3. mars 1939. Her skulle den bare være i bruk et års tid før 2. verdenskrig rammet Norge, og den norske kongefamilien måtte rømme til England i april 1940. Etter fem år i England vendte Kong Haakon tilbake i juni 1945, og bilen ble igjen registrert på ham, denne gang på A-3. Et nummer den beholdt frem til 1954. I dag eies den i restaurert stand av Tom Nordlie.Det nyeste innslaget fra de kongeliges rekker er bilen daværende prins Harald fikk på sin 18-års dag i 1955, en Peugeot 203. Igjen var det KNA som var giver, og prinsen brukte bilen flittig i flere år. Den fremstår i dag i perfekt restaurert stand, og vil altså være å finne på messen.Det er Bilimportørenes Landsforening som arrangerer Bil 07 i samarbeid med Norges Varemesse.
Motor