SSB: -Subsidier ikke bruken av hydrogen

Forskere ved SSB konkluderer med at myndighetene ikke bør gi fritak for engangsavgift for hydrogenbiler eller at hydrogen skal være fritatt for CO2- og drivstoffavgift. I hvert fall ikke enda.

Hydrogenbiler ser vi allerede rulle rundt i trafikken. Sjåførene av bilene kan med god samvittighet kjøre uten å bekymre seg over at de bidrar til farlige CO2-utslipp da eksosen i all hovedsak er vann.I en tid hvor klimadebatten er den viktigste av de alle, ønsker politikere verden over å fokusere på alt som kan bidra til reduserte CO2-utslipp. Hydrogen ses på som et fristende alternativ.Hvordan skal det produseres?Men forsker Mads Greaker, leder ved Gruppe for peroleum og miljøøkonomi ved Statistisk wentralbyrå, ønsker å poengtere følgende slutninger av sitt forskningsarbeid før myndighetene subsidierer hydrogensamfunnet.- Det som lett glemmes er at hydrogen er en energibærer, ikke en energikilde. Hydrogen må produseres vha. energi i en eller annen form. "Hydrogensamfunnet" er derfor ikke en løsning på energiproblemet i seg selv, og det er bare en løsning på klimaproblemet så fremt hydrogen produseres på en måte som ikke gir CO2-utslipp, skriver forskeren i sin økonomiske analyse.Teknologien må bli bedreGreaker viser også til at dagens hydrogenbiler ikke kan konkurrere med vanlige drifstoffbiler i verken anvendelighet eller pris. Brenselscellene som brukes til å konvertere hydrogen til energi er dyre og lite driftssikre, og det er vanskelig å lagre nok hydrogen i bilen slik at rekkevidden til en hydrogenbil er langt dårligere enn en vanlig bil.- Vi er derfor tilbøylig til å mene at myndighetene bør vente med tiltak for å få til mer bruk av hydrogenbiler til teknologien er bedre utviklet.Finnes andre måter- Videre viser vår analyse at det er all grunn til å være forsiktig med subsidier selv om bedre hydrogenbiler skulle dukke opp. Selv om det er mulig å tenke seg et samfunn der alle kjørte rundt i hydrogenbiler, er det ikke nødvendigvis det beste. Det finnes mange andre måter å redusere CO2-utslipp fra transportsektoren på, skriver Greaker og nevner eksempler som å kjøre midre eller velge kollektiv transport.- I mange tilfeller bør alle alternativene ha like konkurransevilkår. Det er lett å glemme at subsidiering av hydrogenbiler gjør de andre alternativene, som "kjøre mindre" relativt sett dyrere.