Hydrogenbiler ser vi allerede rulle rundt i trafikken. Sjåførene av bilene kan med god samvittighet kjøre uten å bekymre seg over at de bidrar til farlige CO2-utslipp da eksosen i all hovedsak er vann.I en tid hvor klimadebatten er den viktigste av de alle, ønsker politikere verden over å fokusere på alt som kan bidra til reduserte CO2-utslipp. Hydrogen ses på som et fristende alternativ.
Hvordan skal det produseres?Teknologien må bli bedreFinnes andre måter
Men forsker Mads Greaker, leder ved Gruppe for peroleum og miljøøkonomi ved Statistisk wentralbyrå, ønsker å poengtere følgende slutninger av sitt forskningsarbeid før myndighetene subsidierer hydrogensamfunnet.- Det som lett glemmes er at hydrogen er en energibærer, ikke en energikilde. Hydrogen må produseres vha. energi i en eller annen form. "Hydrogensamfunnet" er derfor ikke en løsning på energiproblemet i seg selv, og det er bare en løsning på klimaproblemet så fremt hydrogen produseres på en måte som ikke gir CO2-utslipp, skriver forskeren i sin økonomiske analyse.Greaker viser også til at dagens hydrogenbiler ikke kan konkurrere med vanlige drifstoffbiler i verken anvendelighet eller pris. Brenselscellene som brukes til å konvertere hydrogen til energi er dyre og lite driftssikre, og det er vanskelig å lagre nok hydrogen i bilen slik at rekkevidden til en hydrogenbil er langt dårligere enn en vanlig bil.- Vi er derfor tilbøylig til å mene at myndighetene bør vente med tiltak for å få til mer bruk av hydrogenbiler til teknologien er bedre utviklet.- Videre viser vår analyse at det er all grunn til å være forsiktig med subsidier selv om bedre hydrogenbiler skulle dukke opp. Selv om det er mulig å tenke seg et samfunn der alle kjørte rundt i hydrogenbiler, er det ikke nødvendigvis det beste. Det finnes mange andre måter å redusere CO2-utslipp fra transportsektoren på, skriver Greaker og nevner eksempler som å kjøre midre eller velge kollektiv transport.- I mange tilfeller bør alle alternativene ha like konkurransevilkår. Det er lett å glemme at subsidiering av hydrogenbiler gjør de andre alternativene, som "kjøre mindre" relativt sett dyrere.