Totalt solgte Volvo 458.323 biler verden over i fjor, 2.099 flere enn i rekordåret 2004. Særlig markant var oppgangen i Sverige, hvor salget økte med 12,2 prosent til totalt 62.229 biler.Men trass i oppgangen sank salget av biler på tre av Volvos fire største markeder - USA, Tyskland og Storbritannia.I Russland steg derimot salget med over 95 prosent til totalt 21.077 solgte biler. (©NTB)