32 omkom i trafikken i juni

138 personer mistet livet i trafikkulykker første halvår. 32 av disse omkom i juni.

Foto: iStockPhoto

Elleve flere enn i fjor mistet livet på norske veier i juni.138 personer har mistet livet i trafikken i løpet av årets seks første måneder. Dette er over gjennomsnittet for se siste ti åra, og en må helt tilbake til 2002 for å finne høyere dødstall, viser ferske statistikker fra Statistisk sentralbyrå. I 2007 døde 97 personer i trafikken første halvår.13 av dem som døde i junitrafikken var bilførere, og bilfører var med dette den mest utsatte trafikantgruppa. Ni motorsyklister mistet livet, mens tre var syklister og to var fotgjengere. (©NTB)