Fra i dag - nye bompriser

Er du klar for de nye prisene i bompringen i Oslo? Er du storbruker - kan du se frem til 350 prosent oppgang i prisen.

Foto: Scanpix/HegnarOnline

Etter 1. juli blir det minst 50 prosent dyrere å passere bomringen i Oslo. For noen blir det 350 prosent dyrere! For de med gyldig AutoPASS-avtale med Fjellinjen, og en bil på inntil 3.500 kilo, vil passeringen koste 20 kroner. Med en passering hver dag i snitt, hele måneden, snakker vi om 600 kroner, mens et månedsabonnement idag koster 400 kroner.Passerer du derimot bommen mer enn en gang per dag i snitt, går prisen kraftig opp. Med eksempelvis to passeringer hver dag i snitt, med mer enn en times mellomrom, blir prisen 1.200 kroner i måneden mot dagens 400 kroner. Da snakker vi om en økning på 200 prosent!Men kjører du bil over 3.500 kilo blir det enda verre. I dag koster månedsabonnementet 800 kroner. Etter 1. juli blir prisen, for de med avtale, 60 kroner for hver passering. Med 2 passeringer i snitt hver dag hele måneden, utenom den nye timesregelen, snakker vi om en pris på 3.600 kroner måneden. Det tilsvarer en økning på 350 prosent!- Folk er forbannet, men ser at passeringstaket og timesregelen tar av noe av brodden. Taxi er spesielt utsatt, sier Bjørn Tore Kristiansen i Fjellinjen.- Dette er for å fjerne all forvirring, kun et system, fortsetter han.Han viser oss alt om Oslopakke 3:Ny pris: Prisen for å passere bomringen blir 25 kr. For lett bil og 75 kr. for tung bil.Rabatt: Gyldig AutoPASS-avtale med Fjellinjen gir 20 prosent rabatt på alle passeringer.Passeringstak: For kunder med gyldig AutoPASS-avtale er det et tak på 60 betalinger pr måned. Fra 61. gang er passeringene gratis resten av måneden.Det betyr at de med vanlig personbil må betale 1.200 kroner mot dagens 400 kroner! For de med bil over 3.500 kilo blir maksprisen på 3.600 kroner måneden, mot dagens 800 kroner!Timesregel: Kunder med gyldig AutoPASS-avtale som passerer bommen flere ganger i løpet av én time med samme bil, belastes bare for én passering.Nytt verdikort: Klippekort, halvårskort og årskort avvikles. I stedet innføres et forskuddsbetalt verdikort på 500 kroner for lett bil og 1500 kroner for tung bil.Restverdien på klippekort, halvårskort og årskort overføres automatisk til Autopass-kundenes nye verdikort.Felles avtale: To biler, som må ha hver sin brikke, kan knyttes til en og samme AutoPASS-avtale. Passeringene belastes samme verdikort.Kilde: Vegvesenet og FjellinjenSi din mening her .