Bilsalget ned 15 prosent i desember

I desember 2008 ble det registrert 7.819 nye personbiler. Bruktimporten stuper.

I desember 2008 ble det registrert 7 819 nye personbiler, en nedgang på 1.403 biler (-15,2 prosent) sammenlignet med samme måned året før. Likevel var desembertallet for 2008 omtrent på linje med snittet for de 10 foregående desembermånedene (7.924 personbiler), opplyser Opplysningsrådet for veitrafikken.Det ble førstegangsregistrert 1.061 bruktimporterte personbiler i desember 2008, noe som var 1.036 færre (- 49,4 prosent) enn i desember 2007.