Slik endte bilsalget i 2008

2008 det sjette beste registeringsåret siden 1992.

På tross av merkbart lavere registreringstakt de siste månedene av 2008, ble året likevel et normalt godt registreringsår, fastslår Opplysningsrådet for veitrafikken. Med totalt 110.617 nye personbiler ble 2008 det sjette beste registeringsåret siden 1992. Sammenligner vi 2008 med gjennomsnittet for de siste 10 årene er 2008-tallet 6,0 prosent høyere, men sett i forhold til toppåret 2007 ble det registrert 18.578 færre nye personbiler i fjor (- 14,4 prosent).Totalt i 2008 ble det registrert 27.218 bruktimporterte personbiler. Det var 18,4 prosent færre enn i 2007, da bruktimporten endte på 33.356 personbiler.Dieselandelen holdt seg på et meget høyt nivå også i 2008. Andelen dieseldrevne nye personbiler ble 72,4 prosent i fjor, ned fra 74,3 prosent i 2007. Til sammenligning var andelen i 2006 "bare" 48,3 %.I 2008 hadde 25,0 prosent av alle nyregistrerte personbiler drift på alle fire hjul. Det er det nest høyeste andelen som noen gang er registrert. Bare i det spesielle året 2006 ble det registrert flere nye personbiler med firehjulsdrift (30,6 prosent). I 2007 var 4WD-andelen 22,5 prosent.I 2008 ble det registrert 9.862 nye personbiler med et gjennomsnittlig CO2-utslipp mellom 0 og 120 g/km. Det er 2.427 flere enn i 2007 (+ 32,6 prosent).I fjor ble det registrert 464 nye elbiler i Norge, en økning på 108,1 prosent sammenlignet med 2007.For hele 2008 ble det gjennomsnittlige CO2-utslippet for nye personbiler 158 g/km. Det er ett gram mindre pr km enn det var i 2007.