Think-forhandlinger i sluttfasen

Forhandlingene om en krisepakke på rundt 40 millioner kroner for den norskutviklede elbilen Think er i sluttfasen. Uten den ser det mørkt ut for bilprodusenten i Aurskog.

Foto: Think

Lederen av gjeldsnemnda, advokat Jo Rodin, sier at den midlertidige pakken etter alt å dømme vil falle på plass onsdag eller torsdag.- Det ser fortsatt positivt ut. Med rundt 40 millioner til drift vil bedriften få en realistisk mulighet til å skaffe frisk kapital i løpet av et par måneders tid. Men den midlertidige pakken er helt avgjørende for at Think kommer videre i prosessen med å hente inn ny kapital, sier Rodin til NTB.Han ble oppnevnt som leder av gjeldsnemnda da Think før jul søkte beskyttelse mot sine kreditorer og ble satt under offentlig administrasjon. Styret sa den gang at kapitalbehovet var på minst 200 millioner kroner.Rodin vil ikke si hvem det er som nå bidrar til krisepakken på 40 millioner, men både investor Stein Erik Hagen og solcellegründer Alf Bjørseth skal være blant bidragsyterne. Hotellkjedeeier Petter Stordalen skal ifølge medieoppslag ha hoppet av.- Jeg vil ikke bekrefte navn, men flere interessenter er i bildet, sier Rodin.Den langsiktige rekapitaliseringen skal etter planen skje gjennom en kombinasjon av lån fra private investorer og statlige institusjoner. Think skal ha fått positive signaler fra Innovasjon Norge og Investinor om at staten vil se velvillig på en søknad om lånegarantier.Thinks rundt 175 ansatte er permittert i påvente av at den midlertidige finansieringen kommer på plass. (©NTB)