Foto: Scanpix

Tidenes miljøår førte til ett gram mindre

Kun ett eneste gram mindre CO2 fra nye norske biler tross hybridbonanza.

For hele 2008 ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler på 158 g/km. Dette er kun ett gram mindre pr km enn i 2007. Dieselbilenes snitt ble på 159 g/km, opp fra 158 g/km i 2007. Bensinbilene endte på 159 g/km, ned fra 161 g/km i 2007, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.Ser vi alle måneder i 2008 under ett, var gjennomsnittsutslippet av CO2 høyest i desember for både diesel- og bensindrevne personbiler. De nye dieselbilene hadde et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 165 g/km og bensinbilene 166 g/km CO2.