Selv om staten er den nest største fordringshaveren, hinder motstanden derfra likevel ikke Saab fra å få en gjeldsakkordsforhandling. Mer enn halvparten av de i alt 600 som Saab skylder penger, har nå sagt ja til forslaget om å krympe gjelda.Ifølge forslaget skal Saabs nåværende gjeld på 10,5 milliarder svenske kroner reduseres med tre firedeler, til drøyt 2,6 milliarder. Bilprodusenten får et år på seg til å betale gjelda.- Vi er veldig glade for støtten vi har fått. Det fortsetter å strømme inn fullmakter der fordringshaverne sier ja, sier Gunilla Gustavs i Saabs informasjonsavdeling.Den svenske staten, som har utestående fordringer på nærmere 350 millioner svenske kroner, krever imidlertid at en ny eier er på plass før den vil stille seg bak forslaget.- Vi anser ikke at vi har fått den informasjonen om en ny eier som kreves for at vi kan stille oss bak gjeldsakkordsforslaget, sier statens talsmann i saken, Mats Hagelin i Skatteverket.Den svenske regjeringen er imidlertid mer positiv enn tidligere. Næringsminister Maud Olofsson sa onsdag at dersom Saab får en ny eier, kan staten bidra med et lån for å gjøre overgangen lettere.- Slik det ser ut nå, kan spørsmålet om en langsiktig eier løses, og da kan vi ha seriøse diskusjoner om statsgarantier for et EIB-lån, sier statssekretær Jöran Hägglund i næringsdepartementet.Saab forhandler nå med tre mulige kjøpere av selskapet. Saab-ledelsen har opplyst at de regner med at en kjøper er klar innen utgangen av juni. (©NTB)