Slik blir bommen billigere

Ny bompengebrikke vil gjøre det enklere og billigere å passere bomstasjonene.

Motor

Å skaffe seg bompengebrikke vil ikke bare gjøre det enklere å passere bomstasjonene. Nå skal det også bli billigere.- Alle som passerer med brikke i en bomstasjon med AutoPASS vil etter hvert kunne få 10 prosent rabatt, uansett hvilket bompengeselskap en har avtale med. Både bilistene og bompengeselskapene vil være tjent med en slik ordning, sier statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet.Departementet har sluttet seg til et forslag fra Vegdirektoratet om å innføre en rabattordning for dem som benytter brikken. Statssekretæren gjør det klart at alle nye bompengeanlegg blir pålagt å innføre rabatten. Han oppfordrer eksisterende bompengeprosjekter til å innføre rabatten.Ved utgangen av året vil det være 50 bompengeanlegg i Norge. Av disse vil 34 benytte seg av AutoPASS. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv