Frp positive til kjøreforbud

Regjeringen foreslår at alle som begår grove lovbrudd mens de kjører fritidsbåt får kjøreforbud i minimum ett år. Frp er positiv til forslaget.

Windy 44 Chinook - Foto: Selskapet
Motor

- At man nå tar i et tak for å luke ut de som kjører i påvirket tilstand er bra. Jeg tror et kjøreforbud for dem som blitt tatt for promillekjøring kan ha noe i seg, og vi vil vurdere det. Det jeg derimot er skeptisk til er at man vil ilegge kjøreforbud til de som bryter andre sikkerhetsregler. Nå er vi i ferd med å få strengere regler i vannet enn langs veiene. Det er jo ingen som automatisk mister lappen om man kjører på rødt lys eller begår andre overtredelser, sier medlem av samferdselskomiteen Bård Hoksrud (Frp).Lovforslaget som nå senenes til høring sier at alle grove overtredelser av sikkerhetsregelverket, for eksempel hjelpeplikten, vil føre til kjøreforbud. Det samme gjelder promille over 0,8, som er promillegrensen til sjøs.Minstetiden er foreslått til ett år, men ved skjerpende omstendigheter kan man få kjøreforbud i inntil fem år. For eksempel om man er skyld i en ulykke eller har en promille på over 2Regjering foreslår at ny bestått båtførerprøve settes som et vilkår for alle båtførere som får kjøreforbud eller inndratt båtførerbevis. (©NTB)