+ mer
Tollere klipper skilter - Foto: Scanpix

Bare dager til de begynner å klippe skilter

Husk å få på kontrollmerket - nå starter klippingen.

Den 14. august starter tollvesenet klipping av bilskilter som ikke har riktig kontrollmerke.Har du ikke dette, bør du sjekke om du har mottatt brev fra Statens Vegvesen som viser at du har betalt årsavgiften på bilen din.Det er bileiers ansvar å sørge for at oblatene er satt på bilen. I verste fall kan manglende oblat føre til avskiltning.Vilkårene for oblat er som følger:
    Betalt årsavgiftBetalt årsavgiftBetalt forsikring på bilBetalt forsikring på bilEU-godkjent bilEU-godkjent bil
Motor