Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) og Sveriges infrastrukturminister Åsa Torstensson møttes mandag i Stjørdal for å drøfte ulike tiltak.Arbeidsgruppen vil jobbe med blant annet samordnet innsats for testing av nye ladeteknologier, bidrag til det internasjonale arbeid med standardutvikling, forskningsarbeid og utvikling av samarbeidende infrastruktur på tvers av landegrensen for lading av biler.- Dersom vi lykkes med å få etablert gode samarbeidsprosjekter, vil vi se på muligheten til også å invitere andre nordiske land inn i samarbeidet, sier Åsa Torstensson og Liv Signe Navarsete.