Regjeringen står fast på biodieselavgift

Regjeringen mener dagens produksjon av biodiesel truer produksjonen av mat og vedtar forslaget om en gradvis avvikling av fritaket for avgift. Biodiesel får dermed samme avgift som vanlig diesel fra 2011.

Bioetanol fra Statoil - Foto: Statoil
Oppsummert
Lederen av finanskomiteen, Aps Torgeir Micaelsen, sier at regjeringen vil jobbe for at framtidens biodrivstoff skal være basert på norsk trevirke. Finanskomiteens innstilling på dette punktet er avgitt, og alle de tre regjeringspartiene stiller seg bak avgiftsforslaget.- Det hersker større tvil enn antatt om førstegenerasjons biodrivstoff vil hjelpe miljøet. Vi ønsker å bidra til mer klimavennlig drivstoff, samtidig som vi vil ta etiske hensyn, blant annet når det gjelder verdens matvareproduksjon, sier Micaelsen.På stengrunnKristelig Folkepartis, Venstres og miljøbevegelsens bønn til SV og Sp om å sette hardt mot hardt innad i regjeringen for å stoppe økt avgift på biodiesel falt på stengrunn.- Velgere som stemte på disse to partiene etter løfter om satsing på miljø og grønne arbeidsplasser, bør merke seg at stemmene langt på vei er bortkastet, sier KrFs miljøpolitiske talskvinne Line Henriette Hjemdal.Biodiesel er basert på rapsolje og har avgiftsfritak for å gjøre det mer lønnsomt for oljeselskapene å blant inn en andel på 5 prosent i den vanlige dieselen. Hvis biodiesel blir avgiftsbelagt, frykter Uniol i Fredrikstad, landets eneste produsent, at biodiesel blir dyrere enn vanlig diesel og at miljøeffekten vil forsvinne.Mat på tankenMen motforestillingene har også vært mange, etter hvert som dyrking av raps har fortrengt produksjon av helt nødvendige matvarer i mange utviklingsland. Det er denne situasjonen Micaelsen viser til når han sier at Norge ikke vil «putte mat på tanken» for enhver pris.- Vi må være sikre på at biodrivstoff er klimavennlig og ikke forringer verdens matvareproduksjon. Derfor er det ikke riktig å frita biodiesel for veiavgiften, sier lederen av finanskomiteen.Han mener andregenerasjons biodrivstoff laget av kvist og annet trevirke kommer i en helt annen kategori.PermitteringerKrF mener at innføring av samme avgift som for diesel effektivt vil sparke beina under et av de enkleste og billigste nasjonale klimatiltakene på kort sikt.- Uniol i Fredrikstad har sendt ut permitteringsvarsel til alle sine ansatte. Norske Skog har varslet skrinlegging av sine planer for en trevirkebasert biodieselfabrikk på Follum, dersom avgiften blir innført, sier Hjemdal.Venstre mener at regjeringen straffer miljøinnsats og skaper usikkerhet om rammevilkårene for de bedriftene som vil satse på fornybar energi og miljøteknologi.Natur og Ungdom mener uttalelsene fra Ap er i strid med de signaler som ble gitt under valgkampen.- Regjeringens miljøpolitikk henger ikke på greip. De sier de vil kutte klimagassutslipp og gjøre det enklere å være miljøvennlig. Samtidig innfører de en avgift som vil gjøre biodiesel dyrere enn vanlig, forurensende diesel. Vi er ikke imponert, sier Kari Elisabeth Kaski, fagmedarbeider i Natur og Ungdom. (©NTB)