Flere biler går på tvangssalg

I 2009 økte antallet biler som ble tvangssolgt med 40 prosent. Samtidig søkte rekordmange gjeldsordning.

Nesten 5.400 bileiere fikk i fjor krav om tilbakelevering av bilen til panthaver, en økning på 40 prosent i forhold til 2008.Et resultat av finanskrisen, mener leder i Norges Politilederlag, Jonny Nauste.- Vi så det samme etter bankkrisen på 1980-tallet. På den tiden var det riktignok mange flere saker. Kredittinstitusjonene var mer slepphendte. Nå er de nok mye mer forsiktige, sier han til Aftenposten,Men til tross for at saksmengden er mindre enn ved forrige finanskrise, påpeker Nauste at tallene bare viser en del av bildet.- Namsmennene tilbakeleverer med tvang, men det er nok mange flere enn de drøyt 5.000 som har levert tilbake kjøretøy frivillig.Men det er ikke bare tvangssalg av kjøretøy som har gått opp. I fjor økte antall forliksklager, langt flere ble kastet ut av hjemmene sine, og rekordmange nordmenn søkte gjeldsordning. Nesten 4.800 personer ba om hjelp til å få orden på økonomien gjennom en slik ordning, en økning på mer enn 25 prosent fra året før.- Da gjeldsordningen kom på 1990-tallet, var det for å rydde opp i disse problemene, men nå ser vi en negativ utvikling, sier Nauste. (©NTB)