Ifølge Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) og Motorførernes Avholdsforbund (MA) er trafikkskiltene langs norske veier i så dårlig forfatning at de nå inviterer publikum til en nasjonal skiltaksjon for å påvirke myndighetene til å gjøre noe.- Vi trenger rett og slett en oppussing av hele skiltparken, og med hjelp av norske bilister vil vi bidra til å gi Statens vegvesen oversikt over hvor behovet er størst, forklarer informasjonssjef i KNA Hallgeir Raknerud i en pressemelding. Ifølge Raknerud er mange av dagens trafikkskilt falmet, ødelagt, misvisende eller totalt fraværende.Publikum oppfordres derfor nå til å ta mobilbilder av skilt de reagerer på og sende dem inn via MMS. Målet er å finne Norges dårligste veiskilt.På skiltaksjonen.no vil de fortløpende legge ut bildene.Skiltaksjonen leder fram til et fagseminar i slutten av oktober 2010, hvor aksjonen oppsummeres og veien videre stakes ut. Aksjonen er også en del av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei. (©NTB)