Endringer i kø for bilbransjen

Bilbransjen står overfor dramatiske endringer.

Foto: iStockphoto
Motor

Bilbransjen står overfor dramatiske endringer, noe som vil føre til økte investeringer for bilforhandlerne, et større utbud av tjenester fra dem og markedsmuligheter for nye aktører. El- og hybridbil-fokuset rydder veien for andre leverandører, men myndighetene må subsidiere veksten. Det mener ledere fra alle deler av bilindustrien.Det viser den globale undersøkelsen "Creating a Future Roadmap for the Automotive Industry" fra KPMG, fremgår det av en pressemelding tirsdag.Mer enn 200 ledende aktører i alle deler av bilindustrien har gitt sin vurdering av hvordan de og bransjen skal møte nye utfordringer, sikre innovasjon og håndtere signaliserte verdikjedeendringer i årene fremover. Halvparten, 49 prosent, kan utvikle en helt ny forretningsmodell, hvor dagens forhold mellom produsenter, bilmerker, salgsapparat og tjenesteleverandører vil endres dramatisk.- Utvikling og produksjon av fremdriftsteknologi fremover åpner for nye aktører. Hvem som skal være hovedleverandør til "bilens hjerte" i 2020 er ikke klart. Det viser hvor åpen utviklingen i dag er. Det vil nok gi høye odds å spå at norske teknologiselskaper med støtte fra forskningsmiljøer som Sintef, samt Innovasjon Norge, kan bli blant de viktigste norske samarbeidspartnerne til bilindustrien om ti år, men det er ingen umulig ut fra det bilindustrien selv nå mener, sier partner John Thomas Sørhaug i KPMG. Han leder selskapets initiativer rettet direkte mot transport og bilbransjen.- Undersøkelsen gir oss tydelige signaler på at vi står overfor en bransje i endring, sier han.Les mer på KPMGs sider

Nyheter
Næringsliv