Mange besøkende skjønner ikke hvordan dagens ordning fungerer og kjører gjennom bommen selv om de har ønske om å betale, påpeker NHO i et brev til Samferdselsdepartementet. Resultatet kan være at de får krav om tilleggsavgift for ulovlig passering når de kommer hjem fra ferie, eller at bompengeselskapet avskriver passeringen med tap.NHO ber departementet finne løsninger slik at ordningen «Visitor payment» kan bli bedre kjent for utenlandske turister, blant annet ved tydeligere informasjon på innfartsveiene og i de store havnene. «Det er viktig med tanke på Norges omdømme som turistnasjon», heter det.I brevet argumenterer NHO også for at bompengeselskaper blir slått sammen, for å unngå unødige utgifter til administrasjon av selskapene. NHO gir sin støtte det initiativet departementet har tatt for å redusere antall bompengeselskaper. (©NTB)