Produksjonen ble startet opp igjen samtidig som Saabs nye kinesiske samarbeidspartner Pang Da var på plass i Trollhättan med en delegasjon med administrerende direktør Pang Qinghua i spissen.Pang Da har investert 30 millioner euro i Saab for å gjøre det mulig for bilprodusenten å starte opp igjen.Saabs eier Spyker kunngjorde like etter klokka 10.30 fredag at produksjonen var i gang. Det skal produseres rundt 100 biler dagen.