Styret i Volvo har bestemt seg for å implementere nye finansielle mål for Volvo Gruppen fra og med 2012, melder TDN Finans.Selskapets organiske salgsvekst for lastebiler, busser, konstruksjonsutstyr og Volvo Penta skal være lik sammenlignbare konkurrenter.Ifølge nyhetsbyrået har Volvo et mål for kapitalstrukturen, som innebærer en nettogjeld inklusive pensjonsforplikter, på maks 40 prosent av egenkapitalen under normale forhold.- Selv om vekst er viktig i fremtiden, mener styret at forutsetningene er på plass for nye profittmål for selskapet og dens nye sjef, sier styreformann Louis Scheitzer i en kommentar.