Toyota Yaris

Comeback for bensinbilene

Etterspørselen etter bensinmotorer har økt kraftig hos Toyota etter at forslaget til statsbudsjett og justeringer av bilavgiftene ble kjent.

Etter at forslaget til statsbudsjett og justeringer av bilavgiftene ble kjent har etterspørselen etter bensinmotorer økt kraftig hos Toyota, spesielt på nylanserte Yaris. Ifølge importøren er det trolig mye negativ omtale om dieselmotorenes høyere lokale utslipp og signaler fra myndighetene som bidrar til endringen.Bensin- og hybridvarianter spiser andeler fra diesel i praktisk talt alle segmenter, viser tall fra Toyotas ordreinngang i oktober og november. Foreløpig er denne trenden ikke veldig synlig på registreringsstatistikken, men dette vil endre seg i de kommende månedene, spår Toyota.Toyota Norge er positive til regjeringens avgiftsforslag, og tror at nå folk i større grad velger bil etter behov, og ikke nødvendigvis velger diesel som har vært det mest opplagte valget for mange de siste årene.- Vi anbefaler folk som kjører mest i byene å vurdere biler med bensinmotor og bensinhybrider, for de er mer komfortable og gir langt lavere helseskadelige NOx-utslipp. For de som kjører mest langkjøring utenfor tettbygde strøk er dieselmotorer fortsatt et naturlig valg, med sitt høye dreiemoment og lave CO2-utlipp og drivstofforbruk, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.Den sist lanserte modellen, nye Yaris, har en bensinandel på over 90 prosent i november, mens andelen med bensin på forsommeren lå på rundt 60 prosent. Informasjonssjef Espen Olsen er fornøyd men overrasket:- Vi har solgt nesten 1.200 biler av nye Yaris og de aller fleste med bensinmotor. Hvis vi sammenligner med forrige lansering av Yaris i 2006 har vi en total økning på 300 prosent i lanseringsmåneden, og bensinandel har økt dramatisk. Den eneste utfordringen blir at leveringstiden går noe opp, sier han.For andre modeller ser Toyota lignende vridninger.- På firehjulstrekkeren RAV4 har andelen bensin ligget på under 30 prosent. I de siste månedene har andelen gått til over 50 prosent bensin, selv med manuell girkasse som knapt var salgbar før avgiftendringene ble varslet. Det merkelige er at avgiftene øker omtrent tilsvarende for bensin- og dieselvarianter, så de er trolig mer en bare kroner og øre som forklarer adferdsendringene, forklarer Olsen.For volummodellen Avensis har andelen bensin normalt vært rundt 30 prosent, mens det nå ser ut til å gå mot over 40 prosent med bensin i 2012. Også for Auris øker bensinandelen fra rundt 20 prosent til over 30 prosent. I tillegg står Auris hybrid for over 50 prosent av salget, så diesel ser ut til å bli stadig mindre aktuelt for kompakte biler.