Oppsiktsvekkende CO2-utslipp fra elbiler kontra vanlige biler

Når en elektrisk bil triller ut av fabrikken er den allerede ansvarlig for et CO2-utslipp på mer enn det dobbelte av en konvensjonell bil.

Elbilen Peugeot iOn. Foto: Peugeot
Motor

En livssyklusanalyse i Journal of Industrial Ecology viser, ifølge Bjorn Lomborgs blogg i Wall Street Journal, at nesten halvparten av CO2-utslippet fra en elektrisk bil kommer fra produksjonen av bilen.Det er spesielt batteriene som er ekstra krevende og utvinning av lithium, som er helt avgjørende i disse bilbatteriene i dag, er langt fra grønne.Når en elektrisk bil triller ut av fabrikken er CO2-utslippene allerede kommet opp i 30.000 pounds, slår analysen fast.CO2-utslippene fra produksjonen av en konvensjonell bil er, ifølge analysen, langt mindre og utgjør bare 17 prosent av utslippene i bilens levetid.Når en konvensjonell bil triller ut av fabrikken er CO2-utslippene kommet opp i 14.000 pounds, slår Lomborg fast, med henvisning til analysen.Det betyr at en konvensjonell bil, som i følge analysen i snitt slipper ut 12 ounces CO2 (21,24 gram) pr. kjørte US miles (1,6 km), kan produseres og kjøres 34.333 kilometer før CO2-utslippet er kommet opp i det utslippet som bare produksjonen av en elbil tilsvarer.En elbil i bruk er, i følge analysen i Journal of Industrial Ecology , i tillegg ansvarlig for halvparten av CO2-utslippet til en vanlig bil. Grunnen til er, i følge analysen, innslaget av fossile brensler i strømproduksjonen.Det betyr også at for hver kilometer den nye elbilen kjører kan en vanlig bil kjøre halvparten så lang og likevel ikke komme dårligere ut når det gjelder CO2-utslipp.Basert på analysen betyr det at hvis elbilen kjøres 60.000 kilometer kan den konvensjonelle bilen totalt kjøres 64.333 kilometer uten at eieren vil være ansvarlig for et større CO2-utslipp.Les hele posten til Bjorn Lomborg Les klimainnlegg i vår leserblogg her

Nyheter
Næringsliv