KNA: - Hestekrefter er ikke skadelig for miljøet

Økt effekt gir ikke økte utslipp mener Kongelig Norsk Automobilklub.

Trafikk på E18. NTB Scanpix / NTB Scanpix
Motor

Engangsavgiften er avgiften som betales til staten ved kjøp av ny bil. Den består av tre komponenter som hver for seg er progressive; vekt-, effekt- og CO2-avgift. KNA aksepterer avgiften på vekt og CO2, men mener effektkomponenten bør fjernes.Det skriver organisasjonen i en pressemelding.- De siste årene har det skjedd en utvikling der drivstofforbruk, og dermed utslipp, ikke lenger er like avhengig av effekten på motoren, sier Jan Johansen fra Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) i en kommentar.Dermed mener KNA at miljøargumentet for å beholde effektavgiften svekkes. Norske veier krever ifølge organisasjonen minst like mye motorkraft som veier eller i Europa, og KNA ser dermed ikke noe grunnlag for å fortsette undermotoriseringen her til lands.- Vi har sett nærmere på de 100 mest solgte bilmotortypene drevet av henholdsvis bensin og diesel i 2009, og vi ser at flere biler med høyere effekt har lavere CO2-utslipp. Effektkomponenten kan således i liten grad begrunnes ut fra å være en ekstra skatt knyttet til CO2-utslipp. Spørsmålet er da om det er andre hensyn, foruten fiskale, som kan begrunne denne komponenten, spør Johansen.Slik systemet fungerer i dag vil en bil med lavere effekt komme heldigere ut av avgiftsregimet.

Nyheter
Næringsliv