Styret i Bertel O. Steen Holding AS har engasjert Sverre Leiro (66) som ny styreleder for Bertel O. Steen AS. Leiro har omfattende styre- og ledererfaring og bakgrunn både fra NorgesGruppen AS, Hakon Gruppen AS og Orkla ASA.Leiro var i perioden 1995-2011 CEO i NorgesGruppen AS og har før dette innehatt rollen som CEO i Hakon Gruppen AS og Managing Director i Orkla ASA. Han har også vært Executive Director i Nora Industrier og Deputy Managing Director i Stabburet AS, for å nevne noe.Leiro ble valgt som styremedlem i Bertel O. Steen AS i april og har nå takket ja til rollen som styreleder. Han har flere styreverv og er blant annet styreleder i Hovedorganisasjonen Virke.- Inge K. Hansen har meddelt styret i Bertel O. Steen Holding AS at han ønsker å tre ut av rollen som styreleder i Bertel O. Steen AS, sier styreleder Finn Røgenæs i Bertel O. Steen Holding AS i en melding.- Hansen har lagt bak seg en periode på 4,5 år som styreleder i Bertel O. Steen AS, hvorav de siste 25 månedene som arbeidende styreleder. Han har i en periode evaluert sine styreverv og andre oppgaver han besitter, og har kommet til at tiden er inne for å gi seg som styreleder i vårt selskap. Vi vil benytte anledningen til å takke Inge K. Hansen for den betydelige innsatsen han har nedlagt i perioden som styreleder i Bertel O. Steen-konsernet, sier Røgenæs.Sverre Leiro tiltrer med umiddelbar virkning.