- Ekstremt prispress i det norske bilmarkedet

- Aldri har det vært så gunstig for forbrukerne å kjøpe bil som i 2013, sier konsernsjef Pål Syversen i MøllerGruppen.

Konsernsjef Pål Syversen i Møller Gruppen. Foto: HegnarOnline

MøllerGruppen fikk redusert overskuddet med 16 prosent i 2013. Hovedårsaken er ekstremt prispress i det norske bilmarkedet i fjor, opplyser selskapet.- Aldri har det vært så gunstig for forbrukerne å kjøpe bil som i 2013, sier konsernsjef Pål Syversen i MøllerGruppen.MøllerGruppen hadde i fjor driftsinntekter på 19,0 milliarder kroner. Dette er en liten økning fra 2012, da omsetningen var 18,8 milliarder kroner. Konsernets resultat før skatt ble 692 millioner kroner, som tilsvarer en resultatgrad på 3,6 prosent. I 2012 var resultat før skatt 829 millioner kroner, tilsvarende en resultatgrad på 4,4 prosent.Til tross for høye volumer var det norske bilmarkedet mer krevende enn noen gang i 2013. MøllerGruppens to største bilmerker tapte noe markedsandeler i fjor. Imidlertid forsvarte Volkswagen posisjonen som det mest kjøpte bilmerket i Norge og Audi opprettholdt den samme posisjonen i premiumsegmentet.Den økonomiske krisen i Europa førte til at bilprodusentene bygget opp lagre, og dermed oppsto en ekstrem priskonkurranse. Dessuten utgjorde elektriske biler for første gang en betydelig del av nybilsalget. Salgsøkningen av de elektriske modellene var vesentlig større enn økningen i det totale bilmarkedet i fjor, og MøllerGruppen kom inn i dette segmentet først mot slutten av året.I tillegg henger salgsutviklingen i bilmarkedet nøye sammen lanseringstidspunktene for nye bilmodeller. MøllerGruppens bilmerker hadde få nylanseringer i fjor.- Sett på bakgrunn av de store utfordringene i bilmarkedet i 2013, er vi tilfreds med resultatet, sier Pål Syversen i en melding.Det norske importørselskapet Harald A. Møller tok den største belastningen ved fjorårets krevende bilmarked. Omsetningen falt med nær 300 millioner kroner til vel 9,5 milliarder kroner i fjor. Harald A Møllers resultat før skatt ble 455 millioner kroner, mot 588 millioner kroner året før.MøllerGruppen ser optimistisk på 2014. Konsernets bilmerker lanserer en rekke nye modeller i 2014, ikke minst flere elektriske biler og ladbare hybridmodeller.- Konkurransen i bilmarkedet blir like tøff som den var i fjor. Men jeg er overbevist om at de mange nye modellene og et stadig mer komplett tilbud til kundene, sammen med vår egen innsats, gjør at vi på nytt tar markedsandeler i 2014, sier konsernsjef Pål Syversen i MøllerGruppen.